חודש: אפריל 2017

האם יש רך בפיקוח מדיני במקרים של רשלנותצו

 קו תפר בין חובת זהירות רופא במצב של רשלנות רפואית. פרשת פלוני מהווה קו תפר בין חובת זהירות של רופא (במקרה של רשלנות רפואית) (במקרה של רשלנות רפואית). בפלוני יש את המוהל שלא מבצע את עבודתו בצורה ראויה. התביעה מוגשת כנגד שלושה גורמים: הגורם הראשוני הוא המוהל, בשלב הנסיבות האלה האם המוהל חב חובת זהירות [Continue]